home - nieuws - contact

Een groengrasdak: een passiefhuis?!

Wat erg aanspreekt is het feit dat een passiefhuis, net als een groengrasdak, erg behagelijk en zeer energiezuinig is. Dit wordt bereikt door voortdurend verse lucht te circuleren en optimaal de passieve energie van de zon te benutten. Groen van buiten, groen van binnen. Passief uit Passiefhuis heeft betrekking op de energie van de zon die zonder extra inspanning (passief) beschikbaar is voor het groene gevoel.

Belangrijke items bij een Groengrasdak:

  • De ligging
  • De isolatie
  • De lekdichtheid
  • De luchtvoorziening

De ligging

Omdat het belangrijk is dat de zon zoveel mogelijk het huis binnen valt, is de Noord-Zuid ligging optimaal, waarbij de voorkant op het Zuiden ligt en de tuin op het Noorden. Door aan de Zuidkant zoveel mogelijk glas toe te passen kan de zonenergie optimaal naar binnen komen. De Noordkant van het huis blijft afgesloten door het grasdak om zodoende zoveel mogelijk weerstand te kunnen bieden tegen de koude wind uit die windrichting. De massa van het dak draagt bij aan een optimale ventilatie. Een Noord-Zuid ligging is eveneens een groot voordeel bij de installatie van zonnepanelen of zonneboiler. Bij een groengrasdak is dit echter nooit een probleem.

De isolatie:

Het isoleren van een Groengrasdak gaat iets verder dan het gebruik van dikkere isolatiematerialen. Er zijn diverse manieren om aan de isolatie-eisen van een Groengrasdak te voldoen. Afhankelijk van de gekozen isolatiematerialen is de dikte van belang. De benodigde isolatie-diktes kunnen berekend worden met daarvoor toegesneden programma's.

Belangrijk is dat de naden van de aan te brengen minerale wolplaten elkaar niet overlappen. Zodoende is er geen rechtstreekse luchtverbinding tussen buiten- en binnenmuur. Ook het dak en het fundament van het huis worden zeer goed geïsoleerd, door naast de benodigde betonnen laag een dikke laag isolatie aan te brengen. Naast diverse kleinere aspecten is de beglazing van het huis belangrijk. De gewenste isolatiewaarde wordt namelijk alleen maar bereikt met drievoudig glas. Daarbij zijn de tussenruimten nog gevuld met een edelgas. Hiermee wordt bereikt dat zoveel mogelijk energie van de zon naar binnen dringt, waarbij wordt voorkomen dat die energie weer naar buiten wordt afgegeven. Een hardnekkig misverstand is, dat de ramen en deuren in een Groengrasdak niet open mogen staan. Het is natuurlijk goed (met name in de koude periode) dat alles dicht blijft, maar het is geen enkel probleem om ramen en deuren open te zetten. Maar omdat de lucht in het huis al continu ververst wordt, is er geen noodzaak om extra te ventileren. Daarmee kunnen alleen stof en insekten naar binnen die beter buiten kunnen blijven.

De lekdichtheid

Het is zeer belangrijk dat er een gecontroleerde luchtstroom tussen buiten en binnen aanwezig is. Deze luchtstroom zorgt ervoor dat warme lucht uit het huis verdwijnt als de lucht zijn warmte heeft afgegeven aan de toegevoerde koude lucht. Alle lucht die het huis binnenkomt of het huis verlaat wordt via het aanwezige Groengrasdaksysteem geleid. Voldoende aandacht zorgt ervoor dat het Groengrasdak zijn warmte voldoende vast houdt.

De luchtvoorziening

De lucht in het Groengrasdak wordt met een specifiek systeem door het gebouw getransporteerd, dit balanssysteem word instant gehouden door de specifieke constante kromme van het Groengrasdak. Deze kromme zorgt ervoor dat de warmte uit de lucht wordt afgegeven aan de aangezogen verse koude lucht. De opgewarmde verse lucht heeft hierdoor al bijna de temperatuur aangenomen van de lucht in het huis. Zo hoeft deze lucht nog maar enkele graden opgewarmd te worden tot een comfortabele temperatuur.

Door middel van een "Erdwärmetauser" kan nog meer passieve warmte worden gebruikt. Dit is een buis van circa 200 mm doorsnede die op ca. 1½ meter diepte in de grond ligt met een totale lengte van circa 45 meter. De toegevoerde verse buitenlucht zal in deze buis de warmte uit de bodem opnemen. Hierdoor zal ook bij temperaturen van ver onder nul de toegevoerde lucht, voordat de lucht het huis binnenkomt, een temperatuur hebben van meer dan 0 °C. Een voorbeeld zal wellicht helpen om e.e.a. beter te begrijpen: Als de buitentemperatuur -10 °C is zal de lucht na de "Erdwärmetauser" ca. 3 °C zijn. Vervolgens wordt de lucht in het balanssysteem opgewarmd worden tot ca. 15°C. De toegevoerde lucht wordt zo in het huis, opgewarmd vanaf 15 °C i.p.v. -10 °C. Met dit systeem wordt het bijverwarmen tot een minimum beperkt en is zelfs het aanbrengen van een centrale verwarming niet meer nodig. Dit is overigens een forse besparing bij het bouwen van een huis. Door een goed ontwerp zal er dus continu een geluidloze stroom lucht door het huis circuleren.

Belangrijk bij het Groengrasconcept is:

  • een goed ontwerp volgens het Groengrasprincipe
  • de juiste bouw van het casco, de installatie en materialen

Als aan alle bovengenoemde voorwaarden is voldaan, dan wordt het huis altijd voorzien van schone lucht waardoor het huis een aangenaam en gezond binnenklimaat heeft.